© Jeugdsjansemaekers 2020 DvdB Jeugdsjansemaekers Roggel Stichting instuif

Vastelaovesveerders ‘t is inmiddels aswoonsdig gewaesj. Wat waas dit ‘n raar jaor. Echt fiëste waas gein optie. De cafés zeen geslaote en de prins mèt ziene raod aafwezig.

Det beteikendj det ‘t anges is den anges. Gein jeugddansen de plek woea desse zonger pap en mam kins en moogs vieren, mer op de bank nao un blief thoes vastelaovesfestival kieke.

Online waas ‘t väöral truuk kieke op anger jaore. De ingekläördje teikeninge die väörbie kwoome op facebook woore hertverwermendj óm te zeen.

Op dien eigen, toch geneete van dae sjoeanste tied van ‘t jaor.

Mer iërlik is iërlik mèt hiël väöl verlangen nao wie ‘t waas: de väörbereiding van alle activiteiten, de kinjerboorebroeloft, een hiël druk hummelkesbal, mer zeker de bandj mét de jeugdraod hubbe wae gemisj.

't allergroeatste gemis is de vastelaovesveerders om dich haen, dus gaon wae dit mét zien alle dubbel en dwars good maken in 2022.

Toet volgendj jaor!!

Blieftj allemäöl gezondj!!

Bestuur Jeugdsjansemaekers.